Nejen auta. Toyota testuje pohon pro vodíkový vlak

Jedním z hlavních adeptů na pohonnou hmotu, která by měla nahradit benzín a naftu, je vodík. Jeho potenciál je vysoký, a to díky vysoké hustotě energie, kterou v sobě skrývá. Kromě jeho získávání jako vedlejšího produktu při výrobě běžných paliv z ropy se rozvíjí možnosti rozkladu vody pomocí energie větru a slunce.

Takto získaný vodík může být použit s určitými úpravami přímo ke spalování v motoru. Druhou, zatím více pokročilou variantou, je jeho využití v palivových článcích. Jejich limitem jsou zatím rozměry, proto je logické, že se výrobce snaží tuto technologii testovat a optimalizovat tam, kde rozměry nejsou na překážku.

Vlak se zdá být ideální možností. Proto se na začátku minulého roku Toyota zapojila jako dodavatel vodíkové technologie do projektu pohonu na železnici. Cílem projektu je vyzkoušet systém hospodaření s energiemi a ověřit spolehlivost a životaschopnost řešení pohonu vlaků na vodík.

Konstruktéři se rozhodli pro ploché uspořádání modulů, přinášející vyšší výkon a vyšší hustotu energie v kompaktnějším provedení. To umožnilo začlenění do střešního prostoru prototypu vlaku.

Vlak tak bude pohánět hybridní dvourežimový systém pohonu. Souprava bude kombinovat odběr elektřiny ze standardního trakčního vedení s bezemisním vodíkovým pohonem bez potřeby vnějšího zdroje. Prototypem je elektrický osobní vlak CIVIA španělského výrobce CAF, který poskytl železniční dopravce Renfe. Po dokončení montáže zahájí konsorcium první funkční testy a zkušební provoz ke schválení na španělských a portugalských železnicích.

Zdroj: TOYOTA CENTRAL EUROPE-CZECH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code