Nové modely aut budou opět o něco více omezovat a hlídat řidiče

Mnoho z nás zná na vlastní kůži situaci, kdy má váš spolujezdec – manželka, matka, tchyně – potřebu komentovat váš styl řízení a v některých momentech do něho i zasahovat. Podobným způsobem se chová k řidičům i EU, která ve své víře o potřebě páchat dobro pro všechny zavádí nové požadavky na vybavení automobilů systémy bezpečnosti.

Vozidla homologovaná po 6. 7. 2022 tak musí mít nainstalovány systémy, které mají podle názoru evropských zákonodárců zvýšit obecnou bezpečnost, ochranu cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu. Od 7. července 2024 nebude možné v rámci Evropské unie koupit vozidlo, které by nebylo danými systémy vybaveno.

O jaké systémy se jedná?

Inteligentní regulace rychlosti sledující dopravní značení upozorní řidiče na překročení povolené maximální rychlosti. Systém je možné ze strany uživatele deaktivovat, nicméně při každém nastartování musí být v činnosti. Stejně tak nesmí být dotčena možnost řidiče překročit stanovenou rychlost. „V takovém případě však může vozidlo zareagovat obdobně jako při neužití bezpečnostních pásů.

Osobní zkušenost s tímto systémem je taková, že jde o velmi obtěžující a potenciálně nebezpečný systém. Není nic horšího, než když vám, například při předjíždění, do hlavy udeří zvuk gongu, oznamující, že jste překročili 90 km/h. Deaktivace systému ve voze ale může vést k tomu, že přestane být aktivní hlasová navigace, takže je nutné sledovat navigaci na displeji, což bezpečnosti určitě nepřidá.

Usnadnění montáže alkoholového imobilizéru je prvek se standardizovaným rozhraním, které usnadňuje pozdější montáž alkoholových imobilizérů do motorových vozidel. Takže střízliví spolujezdci, kteří za řidiče dýchnou do přístroje, stoupnou na ceně. Upozorňování na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče analýzou systémů vozidla posuzuje řidičovu pozornost a v případě potřeb jej varuje. Úkolem systému Vyspělé upozorňování na rozptýlenost řidiče je napomáhat mu při koncentraci pozornosti na stávající dopravní situaci a upozornit jej, pokud je rozptýlen. Systémy sledující pozornost řidiče musí být v činnosti neustále, nicméně nemohou uchovávat informace a poskytovat je třetím stranám. Nesmí být zpřístupněny, a zároveň musí být po zpracování okamžitě vymazány.

Signál nouzového brzdění světelně upozorňuje ostatní účastníky silničního provozu za vozidlem, že na něj působí velká zpomalovací síla. Detekce zpětného chodu dává řidiči povědomí o lidech a předmětech za zadní částí vozidla, přičemž hlavním cílem je zabránit kolizím při couvání.

Jedním z nejkontroverznějších bezpečnostních prvků povinné výbavy vozidel homologovaných po letošním 6. červenci je Zapisovač údajů o události. Ten zaznamenává a uchovává kritické parametry a informace týkající se nárazu krátce před srážkou, v jejím průběhu a bezprostředně po ní. Dá se přirovnat k „černé skříňce,“ jak ji známe z leteckého provozu. Systém zachycuje rychlost vozidla, brzdění, polohu a náklon vozidla na silnici, stav a míru aktivace všech jeho bezpečnostních systémů a palubního systému eCall s napojením na linku tísňového volání 112, aktivaci brzd a relevantní vstupní parametry z palubních systémů bezpečnosti.

Zapisovač nesmí být možné deaktivovat. Nařízení tak stanovuje, že zaznamenané údaje mohou být zpřístupněny pouze vnitrostátním orgánům a to pouze pro účely zkoumání a analýzy nehod. Zapisovač údajů o události nesmí být schopen zaznamenávat poslední čtyři čísla identifikačního čísla vozidla ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat jak vozidlo, tak jeho vlastníka nebo držitele. Informace mohou být využity v rámci technické analýzy dopravní nehody, ale nesmí být užity veřejně.

Co zaznamenává Zapisovač údajů o události (EDR – Event Data Recorder):

  • Rychlost vozidla;
  • polohu pedálu akcelerátoru;
  • užití brzdy;
  • činnosti systému ABS;
  • činnosti stabilizačního systému;
  • užití bezpečnostních pásů;
  • otáčky motoru;
  • natočení volantu.

V případě nehody budou k dispozici kromě dat vztahujících se ke kolizi a postřetovému ději rovněž informace týkající se pohybu vozidla a jednání řidiče – zhruba 5 s před střetem.

Zdroj: Autoklub České republiky, redakčně upraveno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code