Ženy při dopravních nehodách: Více stresu a emocí, ale také nevhodného chování ostatních řidičů

Pokud jste někdy měli tu smůlu a zažili dopravní nehodu, pak víte, že se bez stresu a emocí neobešla. Ženy se při dopravních nehodách dostávají do stresu více než muži. Řidičky jsou také častěji než muži obětí agresivního chování ostatních účastníků nehody – mnoho řidičů je totiž vnímá s despektem a považuje je za snadnější cíl pro ventilaci negativních emocí. Ženy proto snadněji podlehnou nátlaku tzv. lovců nehod.

fotografie: Freepik

Dopravní nehoda je mimořádná událost, na kterou se můžete jen velmi těžko psychicky připravit. Dřívější zkušenosti s nehodou, zažité postupy a telefonní čísla i dobré mentální rozpoložení vám mohou zvládnutí situace ulehčit. Přesto se při nehodě člověk dostává do akutního negativního stresu, který ovlivňuje jeho fyzickou i psychickou stránku. „Ženy vnímají situaci nehody daleko komplexněji. Musí totiž řešit celou řadu starostí s tím souvisejících, například u sebe mají dítě, což stres ještě zvyšuje,“ říká dopravní psycholog Michal Walter. 

Nehody s sebou nesou i řadu emocí

Vinou stresu z nehody se na povrch začnou vyplavovat emoce, které jsou jinak potlačovány. Téměř polovina žen na nehodu reagovuje emotivně.Takové okolnosti mohou být způsobeny nejistotou, jak postupovat, důsledkem nárazu či dalšími důvody, jako je starost o plačící dítě, pocit viny nebo ofenzivní chování druhého řidiče. Právě takových situací zneužívají lovci nehod, kteří „číhají na kořist“ u silnic, v místech s vysokým rizikem dopravní nehody.

Zkušenosti motoristů ukazují, že právě vulgarita a agresivita ostatních účastníků dopravní nehody se vyskytuje u každé třetí nehody a že častěji jsou cílem takového chování ženy. „Řidičky jsou tradičně vnímány nejen za volantem jako slabší pohlaví, a tak působí jako snadnější cíl pro ventilaci negativních emocí. Při řízení motorového vozidla jsou vesměs opatrnější a zodpovědnější než muži, nemají většinou tendenci riskovat a závodit s ostatními,“ vysvětluje Walter.

Praktické rady Linky pomoci řidičům 1224: Jak postupovat při dopravní nehodě

1) Zajistěte bezpečnost na místě nehody

 1. a) Zajistěte vozidlo proti pohybu – otočte klíčem do neutrální polohy
 2. b) Rozsviťte výstražná světla
 3. c) Oblékněte si reflexní vestu
 4. d) Vystupte z vozu, ale pokud možno nevystupujte směrem do vozovky
 5. e) Umístěte za auto výstražný trojúhelník (na silnici 50 metrů od vozidla, na dálnici 100 metrů od vozidla)
 6. f) V případě nutnosti manipulace s vozidly označte jejich polohu na silnici, pořiďte fotografie

2) Zhodnoťte rozsah nehody

 1. a) Zjistěte stav účastníků nehody

3) Odeberte se do bezpečné zóny za svodidly

4) Dle potřeby přivolejte odbornou pomoc:

 1. a) Integrovaný záchranný systém 112
 2. b) Hasiče 150
 3. c) Záchrannou službu 155
 4. d) Policii ČR 158

5) Vyšetřete a ošetřete raněné

 1. a) Zkontrolujte základní životní funkce
 2. b) Poskytněte první pomoc

6) Vyprostěte zraněné a transportujte je do bezpečí

 1. a) Vyprošťujte zraněné, pouze pokud hrozí další nebezpečí
 2. b) Přesuňte je nejlépe za svodidla mimo vozovku

7) Zajistěte odtah (příp. opravu) vozidla zavoláním na Linku pomoci řidičům 1224

8) Vzájemně se legitimujte s ostatními účastníky i svědky nehody

9) Zdokumentujte nehodu, vyplňte záznam o dopravní nehodě u nehod bez přítomnosti Policie ČR 

Jak snížit stres při dopravní nehodě

1) Snažte se ovládnout tělesnou reakci, zklidnit dýchání a začít řešit situaci postupně a bez zmatku – konejte.
2) Požádejte o pomoc a spolupracujte s ostatními účastníky nehody, komunikujte s profesionály.
3) Postarejte se o bezpečí svých nejbližších.
4) Vybavte si znalosti získané v autoškole a zásady první pomoci.
5) Po nehodě vyhledejte odbornou psychologickou pomoc pro sebe i své blízké.

Jak se bránit agresivnímu chování ostatních řidičů

1) Cílem agresivního chování je zastrašit ostatní účastníky nehody a vyvolat v nich pocit z viny a donutit je podepsat záznam o dopravní nehodě ve prospěch druhé strany
2) V takovém případě postupujte asertivně, opakovaně odmítejte nátlakové postupy (technika poškozené gramofonové desky).
3) Začněte urychleně komunikovat s osobami, které vám mohou poskytnout pomoc a radu.
4) Nenechte se manipulovat, vydírat ani zatlačit do kouta.
5) V krajním případě se zavřete do auta a přivolejte Policii České republiky.

Rady, jak pracovat s dětmi během dopravní nehody/poruchy

1) Pokud jsou nezraněné, vzdalte je z bezprostředního místa nehody do bezpečí.
2) Nenechte je o samotě, mluvte s nimi, uklidňujte je, podejte jim informace.
3) Co nejdříve je odvezte z místa nehody.
4) Má-li dítě potřebu o události mluvit, nebraňte se tomu.
5) Vyžádejte si pomoc odborníka na dětská traumata.
6) Využijte nabídky neziskových organizací (www.csodn.cz).

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code