Ochrana osobních údajů

S radostí Vás vítáme na stránkách portálu Autaprozeny.cz. Přečtěte si prosím tyto podmínky ochrany osobních údajů, abychom Vás ujistili, že udržujeme všechna osobní data našich uživatelů v soukromí.
Jaké informace shromažďujeme?
Vzhledem k tomu, že portál Autaprozeny.cz Vám poskytuje servis při provozování Vaší osobní stránky, potřebujeme od Vás některé údaje, které mohou být považovány za soukromé. Uveďte prosím následující údaje:

 • uživatelské jméno
 • skutečné jméno a příjmení
 • věk
 • heslo
 • e-mailová adresa

Další osobní údaje budeme pravděpodobně potřebovat, abychom byli schopni Vám poskytovat služby, které jste si objednal(a).

Přístup k osobním údajům

 Požádáte-li o informaci o způsobu zpracování svých osobních údajů, poskytujeme sdělení o

 • a) účelu zpracování osobních údajů,
 • b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 • c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
 • d) příjemci, případně kategoriích příjemců údajů.

Za poskytnutí takovéto informace bude žadateli v souladu se zákonem požadována úhrada nákladů nezbytných na poskytnutí informace.

Ochrana práv subjektů údajů

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete

 • a) požádat nás o vysvětlení,
 • b) požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li vaše žádost podle předchozího odstavce shledána oprávněnou, odstraníme závadný stav.
Pokud máte pocit, že jsme vám nevyhověli neoprávněně, máíte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Autorská práva
Obsah portálů skupiny Babinet.cz je majetkem jeho uživatelů a společnosti SAMI spol. s.r.o. a jakékoli jeho kopírování nebo rozšiřování je bez souhlasu oprávněného přísně zakázáno.
Souhlas s podmínkami
Čtením tohoto textu projevujete souhlas s podmínkami nastavení soukromí osobních údajů. Pokud nesouhlasíte, neměl(a) by jste tyto stránky používat. Podmínky nastavení soukromí osobních údajů mohou být čas od času měněny, proto sledujte prosím tuto stránku pravidelně.