Na českých silnicích ročně zemře 80 nepřipoutaných osob

V automobilovém světě se bezpečnostní pásy, jako součást povinné výbavy vozu, poprvé objevily v sériové produkci u modelů jedné ze švédských automobilek již v roce 1959. U nás je povinné použití bezpečnostních pásů na předních sedadlech při jízdě mimo obec uzákoněno již od roku 1967. Cílem byla snaha snížit fatální následky dopravních nehod, při kterých nepřipoutaní řidiči umírají 14krát častěji než ti připoutaní.

V rychlosti 50 km/hod. působí na nepřipoutaného člověka ve vozidle při nárazu stejné síly, jako při pádu z desetimetrové výšky na betonovou plochu. V okamžiku nárazu odpovídá tato síla působící na lidské tělo až 25násobku jeho hmotnosti. Člověk s hmotností 80 kg se mění při nárazu do pevné překážky na těleso o hmotnosti až dvou tun. Vzniklá setrvačná síla poté vymrští tělo nepřipoutaného pasažéra ze sedačky a často smrtelným následkům už nemůže zabránit ani správně aktivovaný airbag. Ten je totiž plně účinný pouze v kombinaci se zapnutými bezpečnostními pásy.

Používání pásů za uplynulých 60 let po celém světě znamenalo záchranu více než miliónu lidských životů. Stále to ale není pro některé z řidičů automatické. V posledních dvou letech bylo na českých silnicích každoročně v osobních vozidlech usmrceno 80 osob, které bezpečnostní pás nepoužily. A dalčích 146 osob bylo jen v loňském roce zraněno těžce a 678 lehce. Podíl nepřipoutaných osob na všech usmrcených osobách v osobních vozidlech tak v loňském roce činil 26 %, v případě těžce zraněných 18 %, u lehkých zranění pak 5 %.

 

Z usmrcených řidičů v osobních vozidlech v roce 2019 bylo 23 % osob nepřipoutaných, z usmrcených spolujezdců nebylo připoutáno 35 % osob. V kategorii těžce i lehce zraněných osob jsou dlouhodobě stabilně vyšší podíly nepřipoutaných osob u spolujezdců. Z následků nehod lze vysledovat také rozdíly mezi muži a ženami. Podíly nepřipoutaných žen jsou ve všech letech nižší než podíly nepřipoutaných mužů.

V období 2006 až 2019 nebylo připoutáno 34 % usmrcených mužů a 24 % usmrcených žen. V kategorii těžce zraněných osob nebylo připoutáno 21 % mužů a 15 % žen, v kategorii lehce zraněných osob nebylo připoutáno 9 % mužů a 5 % žen.

Během víkendů byly evidovány významně vyšší podíly nepřipoutaných osob na následcích dopravních nehod. Za celé sledované období (2006 až 2019) bylo v průměru při dopravních nehodách v osobních automobilech evidováno 28 % nepřipoutaných osob v pracovní dny a 38 % nepřipoutaných osob o víkendu. Těžce zraněných nepřipoutaných osob bylo evidováno v pracovní dny 17 %, o víkendech 22 %, u lehce zraněných osob bylo evidováno v pracovní dny 6 % a o víkendech 9 % nepřipoutaných osob.

Nejvyšší podíly nepřipoutaných osob na fatálních nehodách osobních vozidel byly evidovány v kraji Jihočeském a Libereckém, naopak nejnižší podíly nepřipoutaných osob byly zaznamenány v hlavním městě Praze a v Jihomoravském kraji.

Vyšší podíly nepřipoutaných osob byly evidovány u mladších osob. S přibývajícím věkem osob tyto podíly klesají – platí to až na výjimky (usmrcené osoby ve věku 55-64 let a lehce zraněné osoby ve věku 65 let a více) u všech kategorií – usmrcených, těžce i lehce zraněných osob.

Používání bezpečnostních pásů je jedním z nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu. V loňském roce bylo evidováno 7,8 % nepřipoutaných řidičů, 10,2 % nepřipoutaných spolujezdců na předních sedadlech a 15,6 % nepřipoutaných spolujezdců na zadních sedadlech. Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu je 3. nejčastějším bodovaným přestupkem. Jen v roce 2019 bylo evidováno přes 60 tisíc takových jednání.

Protože dnes auta při nezapnutém páse na obsazeném sedadle vydávají varovný signál, snaží se řidiči obejít signalizační zařízení nezapnutých pásů různými metodami – zapínají pás za sedadlem, řidiči zacvaknou bezpečnostní pás spolujezdce do západky svého bezpečnostního pásu, někteří používají různé doma vyrobené přípravky, některé výrobky na deaktivaci alarmu pásů lze dokonce zakoupit.

více na Ty to zvládneš – Setkání s realitou

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code