Kdo je připraven, není překvapen aneb Co by měl vědět účastník dopravní nehody

Každý z nás vstupuje denně do mnoha vztahů s jinými osobami. Někdy jako spotřebitel, pokud jednáme s podnikateli, jindy jako prostá fyzická osoba. Jsme-li účastníky silničního provozu nebo cestujícími v dopravních prostředcích, obvykle řešíme jako spotřebitelé otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, havarijního pojištění, cestovního pojištění, případně práv cestujících. Ale každý účastník silničního provozu nebo cestující v dopravním prostředku se může stát účastníkem dopravní nehody. Jsme na takovou situaci připraveni? Víme, co dělat nejdříve a co může chvíli počkat?

foto / Freepik

Dopravní nehoda je stresová situace. Jejím účastníkem může být každý z nás. „Abychom obstáli při řešení jejích následků, je důležité, abychom byli všichni na takovou situaci připraveni,“ konstatuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a uvádí základní postup při dopravní nehodě:

  1. Zajištění bezpečnosti

Nehoda se stala a nejde odestát. „První, co při nehodě musíme řešit, je zajištění vlastní bezpečnosti, bezpečnosti účastníků nehody i ostatních účastníků silničního provozu,“ upozorňuje Eduarda Hekšová a pokračuje: „Je důležité minimalizovat riziko dalších nehod nebo zranění.“ K zajištění bezpečnosti patří zapnutí varovných světlometů, obléknutí reflexních vest, umístění výstražného trojúhelníku před místo nehody. Nemusíme-li pomáhat zraněným, opusťme silnici nebo dálnici, a to nejlépe až za svodidla.

  1. Poskytnutí první pomoci

Je-li nás při nehodě více, můžeme třeba řešit další činnosti paralelně. Cílem je ověřit, zda došlo ke zraněním, a pokud ano, zda jde o zranění ohrožující život. Pokud zraněná osoba nedýchá, musíme se pokusit o obnovení jejích základních životních funkcí. Nejsme-li si zcela jisti jak, zavoláme tísňovou linku a budeme až do příjezdu pomoci postupovat podle pokynů, které nám operátor tísňové linky bude poskytovat.

  1. Volání na linku tísňového volání

Nehody se zraněním vyžadují zásah záchranné služby. Je jedno, zda zavoláme na číslo 155, 122 nebo pokud na mobilním telefonu použijeme aplikaci Záchranka. Vždy se dostaneme na dispečink tísňové linky a k informacím, které potřebujeme sdělit a získat od vyškoleného operátora.

  1. Výměna informací s druhým řidičem

Odnesly-li nehodu pouze plechy a nemáme-li jiný důvod pro volání policie (takovým důvodem je, že došlo ke zranění, byla způsobena škoda vyšší něž 100 000 Kč, byla způsobena škoda třetí osobě, například došlo k poškození zařízení silnice nebo dálnice, pokud si s vyřešením nehody nebo jejích následků nevíte rady apod.), můžete s druhým účastníkem vyplnit pouze záznam o dopravní nehodě. „Nenechte se ale tlačit k prohlášením, o kterých máte pochybnosti, vždy do formuláře zaznamenejte svůj pohled na nehodu,“ poznamenává Eduarda Hekšová.

  1. Dokumentace nehody

„I v případě, že nehodu šetří policie, myslete na vlastní důkazy,“ pokračuje Eduarda Hekšová a doplňuje: „Nikdo není neomylný a fotografie z místa nehody i svědectví jiných osob mohou být užitečné“. Od svědků si nezapomeňte vzít kontakty.

  1. Kontakt s pojišťovnou

Co nejdříve informujte svou pojišťovnu o nehodě a postupujte přesně podle jejích pokynů. Při samostatném postupu by se vám mohlo stát, že padnete do rukou šmejdů, kteří vám naúčtují vyšší částky, než bude ochotna pojišťovna uhradit.

„Účastníci dopravní nehody nesmí od nehody ujet, nesmí po nehodě pít alkohol nebo užívat jiné návykové látky až do vyšetření jejich přítomnosti, dále jsou povinni poskytnout podle svých schopností první pomoc zraněným a vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat i jiná vozidla,“ uzavírá výčet základních pravidel Eduarda Hekšová.

zdroj: dTest

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code