Toyota nabízí vodíkový pohon jako krabicové řešení

Toyota vyvinula kompaktní modul, který integruje systém palivových článků (FC) do uceleného řešení. Nový modul snadno najde uplatnění u všech firem, které vyvíjejí a vyrábějí výrobky, potřebující k pohonu nezávislý zdroj energie a jsou pro ně vhodné palivové články. A to včetně nákladních aut, autobusů, vlaků, nebo lodí.

V řadě zemí a regionů byly v posledních letech schváleny nejrůznější plány využívání vodíku a na trh postupně vstoupilo mnoho různých firem. Poptávka po technologiích spojených s palivovými články na vodík proto v nejrůznějších oblastech použití roste.

Kromě snahy o rozšiřování vlastních technologií vodíkových aut plánuje Toyota i působit jako dodavatel palivových článků.

V rámci budování vodíkové společnosti udělala Toyota už mnoho. Vodíkový sedan Mirai nebo autobus SORA na palivové články, prodej systémů palivových článků dodavatelům produktů na palivové články. Také například poskytování patentových licencí k bezplatnému užívání technologií aut na palivové články.

Firmy potřebují jednoduché systémy palivových článků

Toyota zjistila, že celá řada společností napříč odvětvími hledá systémy palivových článků. Nejlépe s možností snadného přizpůsobení pro vlastní výrobky. Proto vyvinula Toyota nové modulární řešení zahrnující jednotlivé části systému FC z modelu Mirai druhé generace. Řešení zahrnuje sadu palivových článků i další komponenty zajišťující přívod vzduchu, přívod vodíkového paliva, chlazení a regulaci výkonu. To vše v podobě jediného kompaktního modulu.

Nový modul je k dispozici ve čtyřech různých provedeních – jako vertikální nebo horizontální typ (Typ I, resp. Typ II) se jmenovitým výkonem 60 nebo 80 kW.

CZ 1 tech

Modul palivových článků vyvinula Toyota s využitím technologií zdokonalovaných mnohaletým vývojem elektromobilů na palivové články (FCEV). Uplatnily se i poznatky a odborné znalosti, nashromážděné za nejrůznějších provozních podmínek po celém světě a dnes využívané v modelu Mirai.

Nový modul disponuje širokým rozsahem napětí (400 až 750 V). Díky vestavěnému měniči pro zvýšení napětí palivových článků, který zjednodušuje vývoj a výrobu produktů na bázi palivových článků, je možné tento modul přímo připojit ke stávající elektrické výbavě. Ta zahrnuje elektromotor, měnič (invertor), baterii apod. Praktičnost využití dále zvyšuje modulární charakter celého systému.

Čtyřmodulová provedení tak lze v závislosti na způsobu použití různě kombinovat a pružně se přizpůsobovat požadovanému výkonu a volnému prostoru pro zástavbu jednotky.

Díky modularitě řešení odpadá potřeba navrhovat zvláštní provedení pro individuální zástavbu dílů spojených se systémem palivových článků. Instalaci též zjednodušuje integrované provedení s menším počtem míst připojení modulu k napájenému zařízení.

tab2 modul

Bezpečnost i spolehlivost a konstrukce bez obav z možných rizik
– Kvůli zajištění bezpečnosti při používání vodíku a vysokého napětí byla provedena některá opatření. Posloužily k tomu poznatky získané vývojem elektrifikovaných vozidel vč. FCEV a hybridních elektromobilů. Uvedená opatření vycházejí ze základního cíle zamezit jakýmkoli únikům vodíku. Pokud by k úniku vodíku za velmi nepravděpodobných okolností přece jen došlo, je tento únik okamžitě detekován a zastaven.
– Modul byl navržen k použití za nejrůznějších provozních podmínek. Musí být zajištěno spolehlivé fungování systému za nízkých i vysokých teplot, ve velkých nadmořských výškách s nižší koncentrací kyslíku, jakožto i prostředí s výskytem vibrací.
– Rozhodne-li se kterýkoli výrobce pro tento modul FC, může požádat o podporu vysoce zkušených konstruktérů. Ti stanoví optimální uspořádání a provedení s ohledem na spotřebu paliva, dobu používání, provozní náklady apod.

Vynikající výchozí schopnosti (vysoký výkon a úsporný provoz)
– Nový modul vykazuje špičkovou výkonovou hustotu na jednotku objemu. S výhodou využívá charakteristiky kompaktního systému palivových článků od Toyoty. Ten např. nepoužívá zvlhčovač, protože se využívá cirkulace vody vznikající při výrobě energie uvnitř sady palivových článků.
– Údržba nového modulu je nenáročná a málo častá. To se odráží v nižších celkových nákladech po celou dobu životnosti (od zakoupení až po konečnou likvidaci).

Uvedení na trh se očekává na jaře 2021.

Zdroj: TOYOTA CENTRAL EUROPE-CZECH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code