Zaplatili už jste letos silniční daň? Můžete ji dostat zpět

Vláda schválila minulý měsíc zrušení silniční daně u vozidel do 12 tun. Můžete ji dostat zpětně i za rok 2022. Pokud jste již letos zálohu zaplatili, dostanete ji zpět, musíte o to ale finanční úřad sami požádat.

Podle české účetní firmy UOL se to týká celé jedné třetiny, konkrétně tisícovky firem, které už zálohy na silniční daň zaplatily a budou mít na její vrácení ze zákona nárok. Vozidla nad 12 tun od silniční daně osvobozena nebudou, ale dojde ke snížení daně a přechodu do režimu platby jedenkrát ročně.

Automobil jako náklad a jeho odpisy

Jestliže se podnikatel rozhodne vložit automobil do podnikání, získá tím poměrně široký okruh možností daňově uznatelných nákladů. Auto podle daně z příjmu lze zahrnout do majetku, pokud má hodnotu vyšší než 80 000 Kč. Jeho hodnota se pak postupně uplatňuje do nákladů formou odpisů, přičemž doba odpisování pro daňové účely je 5 let a použít lze rovnoměrné nebo zrychlené odpisy.

U rovnoměrných odpisů činí sazba v prvním roce odpisování 11 % a v dalších letech 22,25 %. U zrychlených odpisů se odpis v prvním roce vypočte jako jedna pětina pořizovací ceny.

V dalších letech pak jako podíl dvojnásobku daňové zůstatkové ceny a rozdílu mezi koeficientem pro zrychlené odepisování, který je pro auta 6, a počtem let, po které bylo vozidlo odepisováno.

Co lze ještě uplatnit

Kromě odpisů lze u automobilu zahrnutého v obchodním majetku uplatnit další náklady, například výdaje na pohonné hmoty, opravy, pojištění, pneumatiky a různé doplňky. Při používání do podnikání jsou tyto náklady obecně daňově uznatelné. Pro účetnictví je vhodná jako horní hranice pro zařazení do majetku hodnota 80 000 Kč.

Dobu odpisování je pak ideální stanovit podle skutečného používání auta:
v případě autopůjčoven například dva roky, u podnikatelů, kteří jezdí málo, osm let. Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy zohledníte v daňovém přiznání a pokud vedete daňovou evidenci, nemusíte toto řešit a do výdajů si jen uplatníte daňové odpisy. Samotné odpisování je možné až po zaevidování auta v registru motorových vozidel a vydání technického průkazu.

Závěrem je dobré ještě zmínit, že maximální cena auta není nikde stanovena, takže si můžete vybrat podle svých představ. Jen je třeba myslet na to, že byste měli být schopni prokázat, že vám automobil slouží k dosažení příjmu.

Zdroj: UOL Účetnictví, redakčně upraveno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code