Chcete vědět, co dnes může být pro automobilku nejdůležitější? Možná budete překvapeni

Dnešní doba se v mnohém posouvá směrem k jednání, ve kterém se občas může konzervativně uvažující člověk ztrácet. Není to tak dávno, kdy pro automobilky bylo prioritní uspokojování potřeb zákazníků, protože úspěšnost této snahy rozhodovala o úspěšnosti prodejů a přežití firmy. Deklarované cíle se tak nutně odvíjely od pochopení těchto potřeb.

V některých dnešních prohlášeních automobilek ovšem o potřebách uživatelů nenajdeme prakticky nic. Dříve narozeným ale mohou připomínat závazky, které dříve uzavíraly pracovní kolektivy na podporu budovatelských plánů, stanovených vládnoucí ideologií. Pouze cíle se změnily – místo uspokojování potřeb zákazníků a zvyšování výroby zde najdeme záchranu planety, dosažení klimatických cílů a boj proti nedostatku nahradil boj proti CO2.

Jedno z prohlášení, kterým dnes může automobilka oslovovat veřejnost, uvádíme bez komentáře v původním  znění jako příklad toho, kam se komunikace posunula. Otázku, jak to působí na adresáta a pomáhá značce přesvědčit zájemce, že je pro něho tou nejlepší volbou, necháváme otevřenou:

Společnost Volvo Cars znovu potvrzuje svůj závazek k udržitelnosti novými ambicemi a zaměřením na biologickou rozmanitost

Společnost Volvo Cars rozšiřuje svou strategii udržitelnosti a stanovuje nové ambiciózní cíle pro roky 2030 a 2040. Společnost také zvyšuje své zaměření na biologickou rozmanitost a do roku 2025 chce mít 100 % svého dluhu spojeného s rámcem pro zelené financování nebo ve formě vázané na udržitelnost.

„Přijímání opatření v boji proti změně klimatu je neoddiskutovatelné a přechod na plně elektrický pohon je důležitým krokem na naší průkopnické cestě,“ říká Jim Rowan, generální ředitel společnosti Volvo Cars. „Vzhledem k tomu, že se snažíme dále snižovat emise v celém našem hodnotovém řetězci, máme povinnost udělat více a řešit naši biologickou stopu a také pomáhat zlepšovat životy lidí. Naše aktualizovaná strategie nám v tom má pomoci.“

Nové ambice společnosti Volvo Cars v oblasti udržitelnosti do roku 2030 ve zkratce:

– Snížit emise CO2 na vůz o 75 % (ve srovnání s úrovní v roce 2018).
– Snížit spotřebu energie ve svém provozu na průměrný vůz o 40 % (ve srovnání s úrovní v roce 2018).
– Dosáhnout průměrného 30procentního podílu recyklovaných materiálů ve svém vozovém parku, přičemž nové modely vozů budou mít nejméně 35procentní podíl recyklovaných materiálů.
– Snížit spotřebu vody ve svých provozech v průměru o 50 % na jeden vůz (ve srovnání s úrovní v roce 2018). Alespoň 99 procent veškerého odpadu ze svých provozů znovu využít nebo recyklovat.

Od zveřejnění strategie udržitelnosti v roce 2019 dosáhla společnost Volvo Cars pokroku v plnění svých cílů v oblasti klimatu. Například 69 % provozů společnosti je nyní napájeno klimaticky neutrální energií oproti 55 % v roce 2019 a ve výrobních závodech po celém světě se nyní používá 100 % klimaticky neutrální elektřiny oproti 80 % v roce 2019. Společnost Volvo Cars navíc od roku 2018 snížila emise CO2 na jeden vůz o 19 procent.

Čisté nulové emise skleníkových plynů do roku 2040
Cílem společnosti Volvo Cars je nyní dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů do roku 2040. Rozšiřuje se tak předchozí ambice být do roku 2040 klimaticky neutrální a objasňuje se záměr společnosti využívat odstraňování uhlíku pouze ke zmírnění všech nevyhnutelných emisí. Prioritou společnosti zůstává snížení skutečných emisí předtím, než se obrátí na odstraňování uhlíku, a vyzývá své dodavatele, aby učinili totéž.

To bude podpořeno ambicí dosáhnout do roku 2025 stoprocentního zeleného dluhu nebo financování aktiv vázaného na udržitelnost – jako uznání skutečnosti, že finance hrají rozhodující roli při podpoře udržitelného rozvoje.

Rok 2030 je pro společnost přelomový. Do té doby se chce stát plně elektrickou automobilkou a zároveň chce snížit emise CO2 na vůz o 75 % oproti výchozímu roku 2018. Společnost věří, že díky kombinaci prodeje pouze plně elektrických vozů a snížení emisí o 30 % v dodavatelském řetězci i v provozu bude na dobré cestě ke splnění cílů v oblasti snižování emisí CO2.

Snaha stát se do roku 2040 oběhovým podnikem
Společnost Volvo Cars se na přijetí oběhového hospodářství zaměřuje od roku 2019. Recyklovaný materiál již tvoří větší podíl materiálů v novějších vozech Volvo než kdykoli předtím. Například téměř 25 % veškerého hliníku ve voze Volvo EX30 je recyklováno, zatímco přibližně 17 % veškeré oceli a plastů ve voze pochází rovněž z recyklovaných zdrojů.

Společnost Volvo Cars si klade za cíl, aby do roku 2030 používala ve svém vozovém parku v průměru 30 % recyklovaného materiálu a aby nové modely vozů uváděné na trh od roku 2030 obsahovaly alespoň 35 % recyklovaného materiálu. Společnost rovněž usiluje o to, aby do roku 2030 bylo 99 procent veškerého odpadu buď znovu použito, nebo recyklováno, zatímco v roce 2022 recyklovala 94 procent celosvětového výrobního odpadu.

Snaha o čistou pozitivitu a přispění k přírodě prospěšné budoucnosti
Společnost Volvo Cars věří, že ke svému vlivu na biologickou rozmanitost přistupuje s ohledem na celý hodnotový řetězec. Kromě opatření ke snížení dopadu bude také usilovat o obnovující opatření.

Aby společnost Volvo Cars odhalila, jak její činnost ovlivňuje biologickou rozmanitost, provedla na základě údajů o výrobě a prodeji z roku 2021 posouzení dopadu, aby pomocí modelu ReCiPe odhadla svou roční stopu na biologickou rozmanitost. Na základě těchto zjištění si nyní společnost Volvo Cars stanovila dlouhodobou ambici usilovat o čistý pozitivní vliv v celém svém hodnotovém řetězci a přispívat k přírodě příznivé budoucnosti.

To bude vyžadovat kombinaci krátkodobých a dlouhodobých opatření, která společnost Volvo Cars v současné době vyvíjí, jako je předcházení a snižování dopadů svého hodnotového řetězce, navrhování programu obnovy a ochranářských aktivit v ekosystémech, kde působí / odkud pochází, a spolupráce s partnery v dodavatelském řetězci s cílem vytvořit povědomí o otázkách biologické rozmanitosti.

Pomáhat chránit životy lidí v rámci hodnotového řetězce i mimo něj.
Společnost Volvo Cars chce mít pozitivní dopad na společnost. Společnost například podniká kroky, které pomáhají chránit lidi tím, že se zaměřuje na svou úrazovost (LTCR). Současná míra úrazovosti (LTCR) je 0,07, což je v tomto odvětví nejlepší hodnota, ale cílem je do roku 2030 dále snížit míru úrazovosti na pracovišti na 0,02. V celém svém hodnotovém řetězci se společnost Volvo Cars rovněž intenzivně snaží přispívat k ochraně lidských práv prostřednictvím procesů náležité péče založených na rizicích, jejichž cílem je vysledovat, identifikovat, posoudit a řešit rizika v oblasti lidských práv.

Společně s podobně smýšlejícími partnery se společnost Volvo Cars těší, že v příštím roce představí nové sociální a environmentální iniciativy zaměřené na pomoc při ochraně lidí a planety.“

Zdroj: Volvo Cars

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code