Kvalita zraku a řízení vozidla. Pro bezpečné jízdu jsou nejdůležitější ostrost vidění a zorné pole

Stav zraku je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje chování řidičů za volantem. Při řízení jsou oči i nejvíce zatíženy. Přes tři čtvrtiny vjemů vstupuje do mozku prostřednictvím světelných paprsků. Ze sítnice jsou podněty přenášeny do zrakového centra v mozku. Jen tento přenos trvá asi 0,2 sekundy. Pokud vaše oči správně nespolupracují, nemusíte být schopni vidět 3D a tím pádem správně neodhadnete vzdálenost protijedoucího vozidla.

Na našich silnicích vedle sebe narazíme na řidiče, jejichž vidění je diametrálně odlišné. Máme řidiče se zrakovou ostrostí 80 % a také se 160 % standardu (a obojí je v rámci platných předpisů). Když jeden spatří překážku a začne brzdit, druhý k ní musí dojet na poloviční vzdálenost, aby ji vůbec rozeznal a mohl zareagovat. Co to udělá, setkají-li se v hustém provozu na dálnici?

Na svých cestách se každý řidič setkává se zrakovými klamy. Ty jsou výraznější zejména při vnímání velikosti a směru, prostoru. V závislosti na skladbě okolí tak můžeme relativně mírné stoupání vnímat jako velmi prudké, zejména po delší jízdě klesáním v horských oblastech. Vnímání prostorových vztahů ovlivňuje i rychlost jízdy. Při vysokých rychlostech nabývají méně zkušení řidiči dojmu zužující se silnice a nemívají jistotu, zda auto před nimi stojí nebo jede. Při rychlosti 100 km/h tvoří výseč zorného pole pouhých 40°. To znamená, že to co se nachází vně této výseče již řidič neregistruje. Ten kdo si nejrůznější optické klamy a zužující se úhel zorného pole neuvědomuje pak může např. při předjíždění reagovat nesprávně a mnohdy i velmi rizikově. Tito řidiči se tlačí na vůz před nimi, neboť se s určitým zpožděním kloní k domněnce, že pro předjetí nemají dostatek místa.

Oko a slepý bod

Oko se skládá asi ze 7 milionů čípků a 130 milionů tyčinek. Čípky jsou hustě shromážděny v centru zorného pole, zejména ve žluté skvrně, využívané při podrobném sledování okolních předmětů. Tato část oka vysílá do mozku detailní informaci o pozorovaných věcech. Poblíž žluté skvrny leží skvrna slepá. Slepou skvrnu tvoří na oku nepatrný bod, kterým ústí do sítnice zrakový nerv a vyživující cévy. V jejím místě je oko skutečně slepé. Díky tomu, že člověk má oči dvě, nevidění v této oblasti při přímém pohledu nevnímáme. Každý řidič je ovšem musí mít na zřeteli, zejména při vjíždění do křižovatky. Ono někdy opomíjené otočení hlavy může společně s A-sloupky zvýšit zakrytý prostor a přehlédnutí chodce, cyklisty nebo jiného vozidla je více než pravděpodobné.

Noční řízení

V noci, kdy je chabé osvětlení, klade bezpečná jízda na zrak komplexnější úkoly. Buďte obezřetní, co se týká zařízení, která jsou propagována pro zlepšení nočního vidění. Pro zlepšení viditelnosti při jízdě v noci se řiďte následujícími radami:

  •     Ujistěte se, že máte čisté přední sklo i všechna ostatní okna (uvnitř i zvenčí), přední i zadní světla.
  •     Noste vyčištěné dioptrické brýle nebo kontaktní čočky podle aktuálního předpisu.
  •     Ověřte si, že máte dobře nastavená zrcátka.
  •     Udržujte světla v pořádku a prasklou žárovku vždy urychleně vyměňte, aby světla dobře osvětlovala vozovku.

Varovné signály pro bezpečnou jízdu

Bez ohledu na věk, všimnete-li si u sebe nebo u svých blízkých jakéhokoliv z následujících symptomů, domluvte si neprodleně návštěvu u očního lékaře.

  •     Nápadný pokles kvality zraku nebo rozmazané vidění
  •     Odlesky nebo světelné kruhy při pohledu na světla protijedoucího vozidla nebo na semafor.
  •     Tmavý bod v centrálním nebo periferním vidění
  •     Problém vidět dopravní značení nebo si všimnout chodců

zdroj: besip.cz, coopervision.cz

fotografie: Shutterstock

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code