Volkswagen chce vyřešit Achillovy paty elektromobility

S rostoucím tlakem na snižování emisních limitů jako údajného řešení údajného viníka změny klimatu (CO2) je elektromobilita stále více prezentována jako jediné řešení pro automobily v budoucnosti. V praxi ovšem existuje spoustu překážek, které brání jejímu většímu rozšíření. Mezi ně patří nedostatečná kapacita baterií, jejich cena a velmi omezené možnosti jejich dobíjení.

Jestliže faktickým důsledkem plnění emisních limitů nemá být dramatický propad ve výrobě automobilů, jejich používání a s tím související zhoršení mobility a snížení životní úrovně občanů, musí automobilky hledat řešení, jak problémy elektromobility vyřešit dříve, než budou muset skončit se spalovacími motory.

Tím řešením pak, mimo jiné, je i zajištění dostatečné výrobní kapacity baterií i dobíjecí infrastruktury. Dnem D je přitom rok 2030, kdy mají vstoupit v platnost nové, ještě přísnější emisní limity.

Na své akci Power Day tak představil svůj plán technického vývoje v oblastech akumulátorů a nabíjení do roku 2030 i koncern Volkswagen. Jeho cílem je výrazné snížení nákladů na akumulátory a složitosti jejich výroby, aby se elektromobily staly cenově dostupné pro co největší počet lidí. Koncern se současně připravuje na pokrytí poptávky po akumulátorových článcích v období po roce 2025. Jen v Evropě má vzniknout do konce desetiletí šest výrobních závodů s celkovou kapacitou 240 GWh.

První dva výrobní podniky vznikají ve švédském městě Skellefteå a v německém Salzgitteru. Volkswagen se vzhledem k vyšší poptávce rozhodl změnit dosavadní plány výroby akumulátorových článků. Výroba prémiových akumulátorových článků Volkswagen bude probíhat ve spolupráci se společností Northvolt a bude soustředěna do švédského závodu„Northvolt Ett“ ve městě Skellefteå. Výroba těchto článků bude zahájena v roce 2023 a postupně se bude rozšiřovat až na roční kapacitu 40 GWh.

Koncernem Volkswagen již provozovaný výrobní závod v Salzgitteru bude od roku 2025 vyrábět unifikované články pro segmenty s velkými objemy prodeje a současně také zabývat inovacemi. Také Salzgitter bude vyrábět akumulátorové články s celkovou kapacitou až 40 GWh ročně. Díky novému plánu se dosáhne vyšších úspor z objemu a sníží se složitost výroby. Volkswagen v současnosti vybírá lokality a partnery pro výstavbu dalších výrobních provozů.

„Naším cílem je snížit náklady a složitost akumulátorové baterie a současně prodloužit dojezd a zvýšit úroveň provozních vlastností a výkonů. Kromě plánované vlastní výroby budou zdrojem značného snížení nákladů především nové unifikované akumulátorové články. S jejich uváděním na trh se počítá od roku 2023 a v roce 2030 se budou montovat do až 80 procent všech elektromobilů napříč koncernovými značkami.

Dalších úspor bude dosaženo optimalizací typu akumulátorového článku, inovativními metodami výroby a důslednou recyklací. Volkswagen tím postupně sníží náklady na akumulátory v segmentu nejlevnějších vozů až o 50 procent a v segmentu s největšími objemy prodeje až o 30 procent.

Také u akumulátorů využijeme výhody plynoucí z naší velikosti ve prospěch zákazníků. V průměru tím snížíme náklady na akumulátorové systémy výrazně pod hranici 100 eur za kilowatthodinu. Elektromobilita se tím stane cenově dostupnou technologií pohonu,“ říká Thomas Schmall, člen představenstva, odpovědný za technickou oblast.

Kromě unifikovaných akumulátorových článků a důsledného rozšiřování vlastní výroby zahrnuje nový plán technického vývoje koncernu také integraci dalších kroků v celé délce výrobního řetězce až po průmyslovou recyklaci. Volkswagen si tak chce společně s vybranými strategickými partnery dlouhodobě zajistit dodávky akumulátorových článků pro své vozy.

Kromě nižších nákladů se očekávají také pokrok v dosahované kapacitě akumulátorových baterií a jejich rychlého nabíjení. Nový unifikovaný prismatický článek navíc nabízí nejlepší předpoklady pro přechod k akumulátorovým článkům s pevným elektrolytem. Volkswagen očekává, že k tomuto dalšímu generačnímu skoku v akumulátorové technice dojde v polovině tohoto desetiletí.

Růst má i počet nabíjecích stanic

Volkswagen na celém světě také intenzivně urychluje výstavbu a rozšiřování veřejné sítě rychlonabíjecích stanic. V Evropě uzavřela společnost v této oblasti spolupráci s energetickými firmami BP (Velká Británie), Iberdrola (Španělsko) a Enel (Itálie).

Společnost hodlá ve spolupráci s partnery provozovat v Evropě 18 000 veřejných přípojek pro rychlé nabíjení do roku 2025. Síť rychlonabíjecích stanic se tak oproti současnému stavu rozroste na pětinásobek, a bude tak pokrývat jednu třetinu celkové potřeby na evropském kontinentu, prognózované pro rok 2025.

Kromě společného podniku IONITY ktomu přispěje také řada strategických partnerství. Společně s BP vybuduje Volkswagen v celé Evropě 8 000 rychlonabíjecích přípojek. Rychlé nabíječky s nabíjecím výkonem 150 kW budou k dispozici na 4 000 čerpacích stanicích BP a ARAL, převážně v Německu a Velké Británii. Ve Španělsku vznikne síť nabíjecích stanic především na hlavních dopravních tepnách, a to ve spolupráci se společností Iberdrola. V Itálii bude Volkswagen spolupracovat s firmou Enel na výstavbě rychlonabíjecí sítě jak na dálnicích, tak v městských oblastech. Volkswagen vydá na výstavbu evropské nabíjecí sítě cca 400 milionů eur do roku 2025. Další náklady ponesou externí partneři.

Volkswagen rozšiřuje veřejnou síť rychlonabíjecích stanic také v USA a Číně. Electrify America plánuje v Severní Americe 3 500 přípojek pro rychlé nabíjení do konce roku. V Číně počítá Volkswagen s výstavbou celkem 17 000 rychlonabíjecích přípojek do roku 2025 prostřednictvím společného podniku CAMS.

Volkswagen udělá z elektromobilu součást energetického systému

Volkswagen začlení budoucí elektromobily do soukromých, firemních a veřejných energetických systémů. V případě potřeby z nich bude napájena elektrická síť domácnosti uživatele. Tuto technologii budou od roku 2022 podporovat modely na základě modulární platformy pro elektromobily MEB, kterou vyvinul koncern Volkswagen. Kromě toho bude Volkswagen nabízet také komplexní soubor všech modulů a digitálních služeb – od obousměrné nástěnné nabíječky až po energetický management. Technologie bude navíc brzy využívána ve větším měřítku –například na sídlištích, ve firmách nebo veřejné elektrické síti.

Zdroj: Volkswagen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code